Ελευθερίου Βενιζέλου 135-137, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17672

Τηλέφωνο 210-9537380  E-mail :  info@tech-vision.gr

Το  “ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ TECHVISION”, με διακριτικό τίτλο “ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΡΑΜΑ ΕΠΕ”, (Κωδ. Πιστ. 17667-07), είναι Κέντρο Εκπαίδευσης Στελεχών Επιχειρήσεων και Ανέργων.

 

Είναι Πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων  & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) (πρώην Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), με εξειδίκευση στα εξής θεματικά πεδία:

 

• Υγείας και Πρόνοιας

 

• Περιβάλλοντος

 

• Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

• Παιδαγωγικά

 

• Οικονομίας - Διοίκησης

 

• Πληροφορικής

 

• Τουριστικά και Παροχής Υπηρεσιών

 

• Αγροτικά

 

 

 

Ιδρύθηκε το 2007 με σκοπό  την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εκπαίδευσης σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα. Υλοποιεί προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) με στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση των προσόντων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για την καταπολέμηση της ανεργίας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ