Ελευθερίου Βενιζέλου 135-137, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17672

Τηλέφωνο 210-9537380  E-mail :  info@tech-vision.gr

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Techvision EΠΕ, δίνει την ευκαιρία σε Διπλωματούχους ή Πτυχιούχους Μηχανικούς να αποκτήσουν την άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή μέσω ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα προγράμματα αυτά, αφορούν αποκλειστικά Διπλωματούχους Μηχανικούς και Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που θέλουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις υπό την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ και Τ.Ε.Ε. και να εγγραφούν στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών (Α ή Β τάξης).

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να παρακολουθήσουν τα παρακάτω σεμινάρια αναλόγως των κατηγοριών που επιθυμούν να πιστοποιηθούν:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Techvision EΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, έχει προσαρμόσει το κόστος των προγραμμάτων σε προσιτό επίπεδο και έχει προβλέψει :

Για συμμετοχές άνω των τριών ατόμων παρέχεται έκπτωση 15% / άτομο

Προνομιακές τιμές για άνεργους μηχανικούς μέχρι 30 ετών

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σεμιναρίων, οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης και μπορούν να ενταχθούν στο μητρώο προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών.

 

 

Για δηλώσεις συμμετοχής  πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:

 

Βήμα 1: Εγγραφή στο φορέα εκπαίδευσης, όπου κατά την εγγραφή σας αποδίδεται μοναδικός αριθμός πρωτοκόλλου, ο οποίος θα σας χρησιμεύσει στην απόδοση του αντίστοιχου μοναδικού Κωδικού Αριθμού Συμμετοχής (ΚΑΣ) από το ΥΠΕΚΑ.

 

Βήμα 2:  Ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα https://www.ypeka.gr, όπου εκεί συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και στο φορέα Εκπαίδευσης, συμπληρώνετε και στον Αριθμό Εγγραφής: τον Αριθμό Πρωτοκόλλου που σας έχουμε αποδώσει στο Βήμα 1.

 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Techvision EΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, έχει προσαρμόσει το κόστος των προγραμμάτων σε προσιτό επίπεδο και έχει προβλέψει :

Για συμμετοχές άνω των τριών ατόμων παρέχεται έκπτωση 15% / άτομο

Προνομιακές τιμές για άνεργους μηχανικούς μέχρι 30 ετών

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σεμιναρίων, οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης και μπορούν να ενταχθούν στο μητρώο προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών.

 

 

Για δηλώσεις συμμετοχής  πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:

 

Βήμα 1: Εγγραφή στο φορέα εκπαίδευσης, όπου κατά την εγγραφή σας αποδίδεται μοναδικός αριθμός πρωτοκόλλου, ο οποίος θα σας χρησιμεύσει στην απόδοση του αντίστοιχου μοναδικού Κωδικού Αριθμού Συμμετοχής (ΚΑΣ) από το ΥΠΕΚΑ.

 

Βήμα 2:  Ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα https://www.ypeka.gr, όπου εκεί συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και στο φορέα Εκπαίδευσης, συμπληρώνετε και στον Αριθμό Εγγραφής: τον Αριθμό Πρωτοκόλλου που σας έχουμε αποδώσει στο Βήμα 1.

Για να επικοινωνήσετε με το ΚΕΚ Techvision ΕΠΕ συμπληρώστε τα στοιχεία παρακάτω και πιέστε SEND

SEND CLEAR